Luonnon kauneutta kotiisi

TP Kivi on yritys, joka tuo maahan dolomiittikivituotteita

Kestävä ja luotettava rakennusmateriaali

Dolo­miit­ti on ainutlaa­tui­nen luon­non­ki­vi. Sen omi­nai­suuk­sien vuok­si se on erit­täin hyvä raken­nus- ja sisus­tus­ma­te­ri­aa­li. Se kes­tää erin­omai­ses­ti vaih­te­le­via sää­olo­suh­tei­ta ja se on pit­käi­käi­nen sekä luontoys­tä­väl­li­nen materiaali. 

Sisus­tus­ma­te­ri­aa­li­na sii­nä yhdis­ty­vät käy­tän­nöl­li­syys, esteet­ti­syys ja kes­tä­vyys. Sopii hyvin sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Dolomiitti verhoilukivi
Kes­tä­vä luon­non­ki­vi ulkoverhoiluun
Dolomiitti sisustuskivi olohuone
Tyy­li­käs sisus­tus­ki­vi Orgi­ta Cent

Tyylikäs ja uniikki sisustuselementti

Kes­tä­vyy­den lisäk­si dolo­miit­ti­ki­vi on ainut­laa­tui­nen mur­re­tun väri­sä­vyn­sä sekä unii­kin kuvion­sa takia. Elä­vä­pin­tai­sen kuvion ja luon­non­lä­hei­syy­den ansios­ta dolo­miit­ti­ki­vi sovel­tuu erin­omai­ses­ti sisus­tus­ki­vek­si, jon­ka avul­la luot kotii­si viih­tyi­sän ja tyy­lik­kään tunnelman.

Luon­non­ki­vel­lä voit sisus­taa näyt­tä­väk­si sisä­ti­lat, piha­pii­rin ja teras­sit. Kives­tä voit raken­taa myös takan, uunin tai grillikodan.

Tutustu tuotteisiimme ja löydä itsellesi mieluisa vaihtoehto! 

Autam­me sinua valit­se­maan par­haan tuo­te­rat­kai­sun ja tar­vit­taes­sa saa­ta­vil­la myös TP Kivi asennuspalvelut.

Tutustu jälleenmyyjiimme